Умножение многочлена на одночлен

Умножение многочлена на одночлен Умножение многочлена на одночлен Умножение многочлена на одночлен Умножение многочлена на одночлен Умножение многочлена на одночлен Умножение многочлена на одночлен Умножение многочлена на одночлен